(1)
Szczepaniak, M. Zapytania Kard. Augusta Hlonda Rozpatrywane Przez Kongregację Świętego Oficjum Za Pontyfikatu Piusa XI. esdw 2012, 215-230.