(1)
Dąbrowska, M. Poznańska „Kultura" (1936-1939). Między Literaturą I Katolicyzmem. esdw 2012, 301-332.