(1)
Gądecki, S. O poznańskim Mieczu św. Piotra. esdw 2011, 7-10.