(1)
Wetesko, L. Piastowie I Ich święty, Rzymski Protektor. esdw 2011, 37-53.