(1)
Nosek, E. M.; Stępiński, J. Badania Metaloznawcze poznańskiego Miecza św. Piotra Z Muzeum Archidiecezjalnego W Poznaniu. esdw 2011, 77-103.