(1)
Szczepaniak, M. Między Archidiecezją poznańską a prałaturą Pilską Casus księdza Linusa Freyera. esdw 2011, 113-141.