(1)
Rybacki, R. Rok 1968 W działalności Duszpasterskiej Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. esdw 2011, 211-230.