(1)
Dąbkowska, M. Poreformacki kościół Pw. św. Michała Archanioła W Choczu.Dzieje, Architektura I Organizacja Przestrzeni Sakralnej, Problematyka Konserwatorska. esdw 2010, 53-65.