(1)
Pukianiec, M. Kasata Klasztoru benedyktynów W Lubiniu. esdw 2010, 83-98.