(1)
Taisner, R. Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich W Poznaniu „przy Farze"1 W Latach 1893-1904 Pod Patronatem Ks. Antoniego Stychla. esdw 2010, 99-136.