(1)
Weiss, A. Listy Biskupa poznaƄskiego Ignacego RaczyƄskiego Z Lat 1796-1798 Do Jana Chrzciciela Albertrandiego. esdw 2009, 71-101.