(1)
Neumann, P. F. O kościele I Kapitule św. Mikołaja W Poznaniu Na Zagórzu U schyłku XVIII Wieku. esdw 2009, 103-165.