(1)
Biesiada, J. Programy Katolickie W Radiu PoznaƄskim (1927-1933) I W Polskim Radiu W Poznaniu (1933-1939). esdw 2009, 263-314.