hr. Ledóchowski, M. (2018). W stulecie śmierci kardynała Mieczysława Ledóchowskiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (1), 127–134. https://doi.org/10.14746/e.2003.1.5