Marciniak, A. (2018). Dawne i nowe źródła do biografii kardynała Mieczysława Ledóchowskiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (1), 155–174. https://doi.org/10.14746/e.2003.1.8