Wilczyński, L. (2018). Ordynariat Arcybiskupi w Poznaniu i Kancelaria Prymasa Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (1), 261-274. https://doi.org/10.14746/e.2003.1.14