Kaczmarek, K. (2018). Alicja Szulc: KLASZTORY FRANCISZKAŃSKIE W ŚREDNIOWIECZNEJ WIELKOPOLSCE. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (1), 293-299. https://doi.org/10.14746/e.2003.1.16