Wilczyński, L. (2018). Kazimierz Karłowski: Z DZIEJÓW ELEKCJI KAPITULNEJ ARCYBISKUPÓW GNIEŹNIEŃSKICH I POZNAŃSKICH W LATACH 1821-1925. Tekst przejrzał, poprawił oraz posłowiem opatrzył Marian Fąka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Studia i Materiały, t. 49. Poznań 2002 ss. 208. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (1), 304–306. https://doi.org/10.14746/e.2003.1.19