Kóčka-Krenz, H. (2018). Pochówki królewskie w katedrze poznańskiej. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (2), 39-56. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.3