Lange, M. (2018). Fundacja i działalność kapituły kolegiackiej świętego Jakuba Apostoła w Głuszynie od roku 1296 do początku XVI wieku. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (2), 57–98. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.4