Dębiński, J. (2018). Korespondencja biskupa Karola Mieczysława Radońskiego ze Stolicą Apostolską w okresie II wojny światowej. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (2), 309-342. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.13