Zieliński, Z. (2018). Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (2), 343–350. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.14