Lenort, F. (2018). Jan Walkusz, Twórczość literacka duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX-XX wieku 1848-1939. Lublin 2002, ss. 448. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (2), 375–376. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.19