Sikorski, D. A. (2018). Studia nad baptysteriami w Polsce x wieku I: Poznań, Ostrów Tumski. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (11), 7–48. https://doi.org/10.14746/e.2016.11.1