Czyżak, M. (2018). Marcin syn Pawła z Gołocic (zm. 1448) – wikariusz katedry i notariusz kapituły gnieźnieńskiej, archidiakon i oficjał pomorski, skryptor kanonu mszalnego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (11), 49–65. https://doi.org/10.14746/e.2016.11.2