Wolniewicz, M. (2018). Ze wspomnień o księdzu Teodorze Korczu pierwszym proboszczu w Gorzycach Wielkich. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (11), 283–302. https://doi.org/10.14746/e.2016.11.10