Brzeziński, M. (2018). Sanktuaria archidiecezji poznańskiej – rola, zadania, znaczenie. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (11), 303-319. https://doi.org/10.14746/e.2016.11.11