Wilczyński, L. (2018). Pobór kleryków do wojska jako forma represji władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego. Alumni-żołnierze archidiecezji poznańskiej. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (12), 173-207. https://doi.org/10.14746/e.2017.12.6