Skierska, I. (2018). Ogłoszenia parafialne w późnośredniowiecznej Polsce*. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (10), 23-42. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.2