Woźniak-Raciborska, M. (2018). Predella z przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli. Zagadnienie pierwowzorów graficznych warsztatu tryptyku z Szamotuł. Ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (10), 43–112. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.3