Kronthal, A. (2018). Z prehistorii Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu Ein unbekanntes Posener Museum. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (10), 193–205. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.7