Neumann, P. F. (2018). Wspomnienie o matce Joannie Marii Korytko (1887-1958) Przyczynek do historii poznańskich karmelitanek bosych. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (10), 285–385. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.10