Lewandowski, I. (2018). Wątki religijne w twórczości i życiu Klemensa Janickiego (1516-1543). Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (13), 7-26. https://doi.org/10.14746/e.2018.13.1