Filipiak, A. (2018). Pojęcie matetyki we współczesnym dyskursie pedagogicznym i katechetycznym. Zarys problematyki. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (13), 203–223. https://doi.org/10.14746/e.2018.13.9