Prokop, K. R. (2014). Gnieźnieńska „genealogia" biskupów ziem polsko-litewsko-ruskich. Wokół Prałatów i kanoników katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej Jana Korytkowskiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 41–90. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.3