Gryzińska-Sawicka, N., & Poklewska-Koziełł, M. (2014). Kafel z wyobrażeniem Madonny z Dzieciątkiem. Z badań archeologicznych na poznańskim Ostrowie Tumskim. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 91-108. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.4