Pawlak, P., & Wesołowska, P. (2014). Nowe badania archeologiczne na Śródce w Poznaniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 109–126. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.5