Tomczak, S. B. (2014). Jan Kapistran Szysiecki, zasłużony bernardyn poznański z przełomu XVII i XVIII stulecia. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 127-152. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.6