Zając, P. (2014). Misje jezuitów w Wielkopolsce i ich obrzańska rezydencja w latach 1852-1855. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 187–222. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.8