Szczepaniak, M. (2014). Wydział Teologiczny w Poznaniu (1919-1922) w świetle archiwaliów watykańskich. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 223–236. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.9