Marciniak, K. (2014). Przeobrażenia we współczesnym ruchu pielgrzymkowym w Wielkopolsce. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 289–320. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.13