Kusztelski, A. (2013). Monachomachia poznańska. Kontrowersje bernardynów poznańskich z franciszkanami w drugiej połowie XVII wieku. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 41–62. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.3