Antowska-Gorączniak, O. (2013). Szczyt kościoła Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Budowa, ikonografia, źródła archeologiczne. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 125–139. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.6