Lenort, F. (2013). „Gazeta Kościelna" (1843-1849) i „Tygodnik Kościelny" (1850), czyli druga i trzecia inicjatywa czasopiśmiennicza Jana Nepomucena Jabczyńskiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 207–235. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.9