Krzyślak, B. (2013). Dawny kościół ewangelicki w Pogorzeli1. Z dziejów przekształceń architektury ewangelickiej w Wielkopolsce. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 237–281. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.10