Krucki, Łukasz. (2013). Jana Onufrego Gorczyczewskiego panegiryk na okoliczność przyjęcia paliusza przez arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 317–330. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.12