Czyżak, M. (2012). Michał Koza, syn Andrzeja z Domasławia, pleban w Słupcy w latach 1439-1447. Wypisy z akt oficjalatu gnieźnieńskiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (7), 7–21. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.1