Sprenger, M. (2012). Relikty wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych. Ślady przeszłości na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (7), 23-46. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.2