Zając, P. (2012). Dorobek kulturalny cystersów obrzańskich przy końcu XVIII w. oraz cysterskie archiwalia, rękopisy i druki zachowane w klasztorze w Obrze. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (7), 83–104. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.4