Krzyślak, B. (2012). Kościół św. Jana Ewangelisty w Bralinie. Przyczynek do dziejów ewangelickiej architektury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (7), 155-174. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.7